22 oktober 2020 - 00:00

Opwekken duurzame energie in IJsselstein. Denkt u mee?

Steeds vaker zien we hier de gevolgen van: een stijgende zeespiegel, hittegolven en hevige regenval. Om verdere klimaatverandering te beperken, wil Nederland overstappen van energie uit olie, kolen en gas naar energie dat duurzaam is opgewekt door zon, water en wind. De regering verwoord deze ambitie in het Klimaatakkoord.  Net als de rest van Nederland wil de gemeente IJsselstein stappen zetten om duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van windmolens of het aanleggen van velden met zonnepanelen.

Hiervoor vinden wij het belangrijk dat u, als inwoner of ondernemer van de gemeente IJsselstein, meedenkt met ons. Welke vorm van duurzame energie heeft uw voorkeur? En welke plekken zijn hiervoor geschikt in onze gemeente? Uw voorkeuren nemen wij mee in de verdere uitwerking van onze energieplannen. Wij hebben daarmee richtlijnen wat de inwoners van IJsselstein vooral wel of vooral niet willen. 

Uw mening telt!

Digitale vragenlijst
Wilt u graag meedenken over dit onderwerp? Vul dan de vragenlijst in. Klik op de onderstaande link om de vragenlijst te starten: https://www.surveymonkey.com/r/F8MKHG8
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van deze vragenlijst publiceren we op de website van de gemeente.

Kijk voor meer informatie op de website www.ijsselstein.nl/energietransitie