29 oktober 2020 - 19:30

Wilt u meepraten op een digitale inloopavond op 20 of 29 oktober, van 19:30 tot 21:30? Meld u dan aan via  https://nl.surveymonkey.com/r/3Z9JXG8.

Meer duurzame energie

De komende jaren moet er meer energie uit duurzame bronnen komen. Dus meer energie uit zon, wind, biomassa, oppervlaktewater, rioolwater enzovoort. De gemeente onderzoekt nu welke mix van energiebronnen nodig en haalbaar is. Ook het elektriciteitsnetwerk moet worden uitgebreid. Hiervoor is een grootschalige energietransitie nodig. Niet alleen in gemeente Montfoort of de regio Utrecht, maar in heel Nederland. Samen zorgen we ervoor dat Nederland schoner, stiller en onafhankelijk van olie en gaswinning wordt met een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Wilt u graag meedenken en meepraten over het opwekken van duurzame energie in de gemeente Montfoort? Heel graag! We vinden het belangrijk dat u als bewoner of ondernemer meedenkt. Op deze pagina vindt u de verschillende mogelijkheden uitgebreider beschreven. 
Wilt u de vragenlijst invullen? Ga dan naar www.surveymonkey.com/r/5N8WTQ6 om de vragenlijst te starten.