29 februari 2020 - 10:00

De Zwerfvuilambassadeurs gaan de wijken in om zwerfvuil te verzamelen.