Tijdelijk Noodfonds Energie weer open:Huishoudens met hoge energierekening en lagerinkomen kunnen steun aanvragen

ROTTERDAM – 22 januari 2024| Huishoudens met een lager inkomen en een hoge
energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie.
Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een
deel van de energierekening gedurende de zes maanden na hun aanvraag. De
uitbetaling gaat via de energieleverancier. Huishoudens kunnen de steun van het
Noodfonds vanaf nu aanvragen op www.noodfondsenergie.nl
Energieleveranciers Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova, Pure
Energie, VaPenfall en Vrij op Naam, en de Rijksoverheid hebben voor komend jaar
steun toegezegd aan het fonds met een totale bijdrage van 60 miljoen euro.
Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het
gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als de energierekening meer dan 8 of 10%
van het inkomen bedraagt, dan betaalt het Noodfonds de rest van de
energierekening via de energieleveranciers. Het maakt niet uit welke leverancier het
huishouden heeT. In vergelijking met vorig jaar komen mensen eerder in aanmerking.

De iniUaUefnemers hebben Lodewijk Asscher gevraagd om ook dit jaar op te treden
als vertegenwoordiger van het Noodfonds. ‘De stress van energie armoede raakt veel
mensen. Wij willen met het Noodfonds mensen meer financiële ademruimte
bieden. De behoeTe daaraan is ook in 2024 heel groot: bijna 40.000 mensen hebben
voorafgaand aan de heropening via de site laten weten interesse te hebben.” aldus
Asscher. In 2023 hebben ruim 50.000 huishoudens steun vanuit het Noodfonds
ontvangen. In totaal is er 43,7 miljoen euro uitgekeerd.
Voor wie is het Noodfonds Energie?
Huishoudens kunnen een check doen op de site van het Noodfonds om te kijken of ze
in aanmerking komen voor steun uit het Noodfonds.
De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds: 
· Het huishouden heeT een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal
minimum. Dat gaat concreet om 3200 euro (alleenstaand) en 4480 euro
(samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakanUegeld en exclusief
toeslagen.
· Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of
stadswarmte bij een energieleverancier.
· De energierekening is (afankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10 % van
het gezamenlijk bruto-inkomen: Voor mensen tot 130% van het sociaal
minimum hoger dan 8% van het gezamenlijk bruto-inkomen, of voor mensen
tot 200% sociaal minimum hoger dan 10%
· Het Noodfonds betaalt de rest van de maandelijkse energierekening boven
deze 8 tot 10 % van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.  
Waar kan je steun aanvragen?
De aanvraag van het Noodfonds kan worden gedaan op www.noodfondsenergie.nl.
Huishoudens kunnen daar terecht om de aanvraag via computer of via de app te
doen. Ook familieleden, vrienden of hulpverleners kunnen daar via een machUging de
aanvraag voor iemand anders doen. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart
2024. Huishoudens met vragen kunnen terecht bij de landelijke hulplijn van het
Noodfonds.