Regionale energiestrategie: Een energie- en klimaatneutraal Nederland voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Deze staan in het nationale Klimaatakkoord. Met het grootschalig opwekken van duurzame energie wordt ons land schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen. 

privacy-verklaring
Copyright © 2017 Duurzaamlopikerwaard.nl / webmaster: Jan Kooijman | email: jankman@ziggo.nl