Hieronder vindt u veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Zijn er onduidelijkheden of staat u vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Is een investering in zonne-energie rendabel ?

De rentabiliteit van een investering in zonne-energie is onder andere afhankelijk van uw energieverbruik en de mogelijke subsidieregelingen voor uw situatie. Ook bijkomende werkzaamheden, zoals het vervangen van het dak of een eventuele aanpassing aan de netwerkaansluiting zijn van invloed. De meeste zonne-stroominstallaties verdienden zich in 8 tot 10 jaar terug. Het systeem zal minimaal 25 jaar produceren. Dit betekent dat de zonnepanelen na de terugverdientijd “gratis” energie leveren. In de Quickscan wordt op basis van uw situatie bekeken wat  de meest rendabele optie en mogelijke subsidieregeling is.

Moet ik zelf financieren ?

De Quickscan

Door een bijdrage van het NMU krijgt u €100 korting op de Quickscan, uw eigen bijdrage is dan €250 (excl. BTW). Deze scan is een overzicht van de mogelijkheden van Zonne energie op uw locatie. Hierin krijgt u onder andere inzicht in het aantal panelen wat op uw dak past, wat de verwachte jaarlijkse productie is en welke aansluiting hiervoor nodig is. Ook wordt er een financieel overzicht gemaakt met de voor u toepasbare subsidies, de hoogte van de investering en de terugverdientijd.

De zonne-stroominstallatie

Als u er voor kiest zelf te investeren in de zonne-stroominstallatie en de geproduceerde stroom ook zelf gebruikt zal de terugverdientijd het kortst zijn. Als u een kleinverbruikersaansluiting heeft maakt u gebruik van de saldeerregeling, bij een grootverbruikersaansluiting kan een SDE-subsidie aangevraagd worden. Er kan ook gekozen worden voor externe financiering, bijvoorbeeld door een aantrekkelijke duurzaamheidslening bij het Energiefonds Utrecht. Eigenaren van grote daken hebben ook de mogelijkheid het zonne-systeem te leasen van een derde partij. De externe partij neemt hierbij de financiering en het beheer uit handen, de dak eigenaar zal hiervoor een groot deel van het rendement moeten afstaan. Een laatste optie is het dak beschikbaar te stellen voor een postcoderoosproject. Omwonenden investeren dan in het systeem en krijgen in ruil daarvoor een korting op het eigen energienota via een verlaagd energiebelastingtarief. De dak-eigenaar verduurzaamt in dit geval niet de eigen bedrijfsvoering, maar zorgt wel voor een vermeerdering van duurzame energie in zijn omgeving.

Als ik mij aanmeld, ben ik dan “verplicht” om mee te doen ?

Nee, de eerste aanmelding is helemaal vrijblijvend. Wij inventariseren samen met u wat de mogelijkheden zijn en stellen een basisrapport op. Samen met u kijken we naar de bevindingen en brengen we een advies uit. U kan zelf beslissen of u ook daadwerkelijk de investering wil maken. 

Is mijn aansluiting zwaar genoeg ?

Zowel voor kleinverbruikers (aansluiting < 80 Ampère) als grootverbruikers ( aansluiting > 80 Ampère)  kan een investering in zonnepanelen financieel interessant zijn. In sommige gevallen zal de aansluiting verzwaard moeten worden om de zonne-stroominstallatie te realiseren. Deze kosten worden in de Quickscan al ingeschat en meegenomen in de berekeningen.

Wat als ik een asbest dak heb?

Na 31 december 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Alle daken dienen voor die datum te zijn gesaneerd. Het saneren van een asbestdak is kostbaar en vergt een goede voorbereiding. De sanering van een asbestdak kan in combinatie met de aanleg van een zonnestroominstallatie interessant zijn. In de Quickscan besteden wij aandacht aan de aanwezigheid van asbest en bekijken wat de mogelijkheden zijn om u te ondersteunen bij de sanering. Er zijn subsidie mogelijkheden en een gecombineerde financiering kan wellicht interessant zijn. De eerste stap in dit traject is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie.

Op 16 januari is tijdens de bijeenkomst van de Stichting Duurzaam Lopikerwaard een presentatie over asbestdaken verzorgd. Hier de link naar deze presentatie.

Fiscale voordelen en subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende stimuleringen vanuit de overheid die de investering in zonne-energie financieel interessanter maken. Hieronder  volgt een kort overzicht van de regelingen:

  • Salderen: via deze regeling, enkel bedoeld voor kleinverbruikers, mag de geproduceerde stroom aan het eind van het jaar worden verrekend met de afgenomen stroom. Dit betekent dat met de geproduceerde stroom zowel op de leveringskosten als de energiebelasting wordt bespaard. Echter, vanaf 2021 zal deze regeling waarschijnlijk veranderen naar een terugleververgoeding. In de Quickscan rekenen we met een terugleververgoeding van 9 cent per kWh, een getal wat reëel denkbaar is. 
  • SDE+ Subsidie: de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie geeft een subsidie tijdens de exploitatie van de zonnepanelen. De SDE+ is enkel bedoeld voor grootverbruikers. De subsidie kan oplopen tot 10,1 cent/kWh, maar het kan voorkomen dat het budget van de subsidie op is voordat alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. 
  • Regeling Verlaagde Energiebelasting: via deze regeling, ook wel de postcoderoos genoemd, kunnen omwonenden van een grote zonnepaneleninstallatie meeprofiteren. Ze kunnen deelnemen in de investering, en krijgen in ruil daarvoor een korting op het eigen energienota via een verlaagd energiebelastingtarief. De dakeigenaar kan huur vragen voor het gebruik van het dak, korting krijgen op participatie in het project of een afspraak maken om het systeem goedkoop over te nemen na projectduur.

Daarnaast zijn er aanvullende fiscale voordelen die toegepast kunnen worden. Bij salderen kunnen de Energie Investerings Aftrek (EIA) en Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) ingezet worden. In het geval van een SDE project kan slechts de KIA ingezet worden. Als er sprake is van een asbestdak wat vervangen wordt kunnen ook de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) gecombineerd ingezet worden.