onze doelstellingen en aanpak

Het optreden als regisseur, aanjager, ondersteuner en initiator tussen gemeente, particulieren en bedrijven om een beweging op gang te brengen ten einde  het transitieproces van verduurzaming in de Lopikerwaard versneld te realiseren. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting stelt zich tot doel inwoners en bedrijven, maar ook de gemeentelijke organisaties in de Lopikerwaard te informeren en te stimuleren op alle thema’s die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze dorpen. Die zoektocht naar ander gedrag en innovatieve techniek biedt aan ieder van ons iedere dag kansen om bewust duurzame keuzes te maken. We bieden een platform zodat initiatieven verbonden worden en elkaar versterken. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en boeiend. De Stichting wil partner zijn voor burgers en bedrijven, op weg naar een duurzame manier van werken en leven. Samen werken we aan thema’s zoals energie, afval, circulaire economie, sociale samenleving, energie neutraal wonen, werken en vervoeren, landbouw en lokaal/gezond voedsel en dit alles bereikbaar voor iedereen.

Om onze doelstelling te bereiken praten en schrijven we via zoveel mogelijk kanalen over de verschillende duurzame manieren van leven en werken. We geven informatie over keuzes die gemaakt kunnen worden, over techniek die echte vooruitgang biedt zonder lasten af te wentelen op anderen ver weg of op de toekomst en over gedrag dat helpt om verduurzaming mogelijk te maken. We proberen zichtbaar en toegankelijk te zijn. We gaan daarom op zoek naar plekken waar al positieve energie voor duurzaamheid aanwezig is en waar we zo echt het verschil kunnen maken. Tijdens deze zoektocht verbinden we mensen en initiatieven met elkaar. Met andere woorden: we zetten onze eigen energie in om duurzame ideeën en perspectieven verder te brengen, bijvoorbeeld door deze in de schijnwerpers te zetten.

Regionale energiestrategie: Een energie- en klimaatneutraal Nederland voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Deze staan in het nationale Klimaatakkoord. Met het grootschalig opwekken van duurzame energie wordt ons land schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen. 

Volg de borging van het Energie-akkoord (SER).  

Bekijk het filmpje van de Rijksoverheid over Klimaatverandering. 

Lees de verkenning van de energietransitie in RES-regio U16 (waar Lopik deel van uit maakt). 

Wat, met wie en hoe?

“Net als inwoners en ondernemers wordt ook de gemeente Lopik zich steeds meer bewust van het belang van het duurzaam omgaan met ons gebied. Het gemeentebestuur is blij met initiatieven als die van de Stichting Duurzaam Lopikerwaard en ondersteunt de doelstellingen van de stichting van harte. Door zelf of met anderen energie op te wekken, schoon vervoer te realiseren, minder afval te produceren, energie te besparen en verstandig om te gaan met energiebronnen wordt economische bedrijvigheid gestimuleerd en wordt een positieve bijdrage geleverd aan het leefklimaat in de Lopikerwaard.”

(Citaat van Burgemeester Laurens de Graaf van Lopik uit zijn column in  “OnderNamen Lopikerwaard”, juli 2018).

privacy-verklaring
Copyright © 2017 Duurzaamlopikerwaard.nl / webmaster: Jan Kooijman | email: jankman@ziggo.nl