LINKSOM OF RECHTSOM, DE ENERGIETRANSITIE HEEFT INVLOED OP ONS DAGELIJKS LEVEN. DE LAT LIGT HOOG. WILLEN WE IN 2050 EEN KLIMAATNEUTRALE SAMENLEVING DAN LUKT ONS DAT ALLEEN ALS WE ENERGIE BESPAREN EN ALLE KANSEN BENUTTEN OM DUURZAME ENERGIE OP TE WEKKEN.

Eind 2015 zijn door alle landen van de wereld nieuwe doelen gesteld om te werken aan een duurzamere wereld. Als we willen dat ook de generaties na ons in hun behoeften kunnen voorzien, dan is er snel actie nodig op het gebied van energie, milieu, voedsel, bouwen en ondernemen. En juist ook op de manier waarop we samen leven en werken.

In Nederland zien we dat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid, ook door bezorgde inwoners. Denk maar aan de actiegroep Urgenda die de Nederlandse overheid via de rechter dwong om nu echt werk te maken van duurzaamheid. Om daar de tijd, energie en middelen in te stoppen die het verdient.

De Lopikerwaard is een prachtige gemeenschap, midden in het Groene Hart. Er gebeurt al het een en ander op het gebied van duurzaamheid. Kijk maar eens naar de vele zonnepanelen die je tegenwoordig om je heen ziet. en naar de 3 Lopikse windmolens.   Wij denken dat de tijd rijp is om nog meer mogelijk te maken.

onze doelstellingen en aanpak

Het optreden als regisseur, aanjager, ondersteuner en initiator tussen gemeente, particulieren en bedrijven om een beweging op gang te brengen ten einde  het transitieproces van verduurzaming in de Lopikerwaard versneld te realiseren.

Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting stelt zich tot doel inwoners en bedrijven, maar ook de gemeentelijke organisaties in de Lopikerwaard te informeren en te stimuleren op alle thema’s die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze dorpen. Die zoektocht naar ander gedrag en innovatieve techniek biedt aan ieder van ons iedere dag kansen om bewust duurzame keuzes te maken. We bieden een platform zodat initiatieven verbonden worden en elkaar versterken. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en boeiend.

De Stichting wil partner zijn voor burgers en bedrijven, op weg naar een duurzame manier van werken en leven. Samen werken we aan thema’s zoals energie, afval, circulaire economie, sociale samenleving, energie neutraal wonen, werken en vervoeren, landbouw en lokaal/gezond voedsel, bereikbaar voor iedereen.

Om de doelstelling te bereiken praten en schrijven we via zoveel mogelijk kanalen over wat die duurzame manieren van leven en werken dan kan zijn. We geven informatie over keuzes die gemaakt kunnen worden, over techniek die echte vooruitgang biedt zonder lasten af te wentelen op anderen ver weg of in de toekomst en over gedrag dat helpt om verduurzaming mogelijk te maken. We proberen zichtbaar en toegankelijk te zijn.

We gaan daarom op zoek naar plekken waar al positieve energie zit voor duurzaamheid en waar we echt het verschil kunnen maken. Tijdens deze zoektocht verbinden we mensen en initiatieven met elkaar.

We zetten onze eigen energie in om duurzame ideeën en perspectieven verder te brengen. Bijvoorbeeld door ze in de schijnwerpers te zetten.

Citaat van Burgemeester Laurens de Graaf van Lopik uit zijn column in   “OnderNamen Lopikerwaard” (juli 2018):

“Net als inwoners en ondernemers wordt ook de gemeente Lopik zich steeds meer bewust van het belang van het duurzaam omgaan met ons gebied. Het gemeentebestuur is blij met initiatieven als die van de Stichting Duurzaam Lopikerwaard en ondersteunt de doelstellingen van de stichting van harte. Door zelf of met anderen energie op te wekken, schoon vervoer te realiseren, minder afval te produceren, energie te besparen en verstandig om te gaan met energiebronnen wordt economische bedrijvigheid gestimuleerd en wordt een positieve bijdrage geleverd aan het leefklimaat in de Lopikerwaard.”

 

Volg de borging van het Energie-akkoord (SER).  

Bekijk het filmpje van de Rijksoverheid over Klimaatverandering. 

Lees de verkenning van de energietransitie in RES-regio U16 (waar Lopik deel van uit maakt). 

Wat, met wie en hoe?

De Stichting is op 11 december 2017 opgericht. Inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden onder KvK nummer 70275106. 

STATUTEN

privacy-verklaring
Copyright © 2017 Duurzaamlopikerwaard.nl / webmaster: Jan Kooijman | email: jankman@ziggo.nl