De stichting Duurzaam Lopikerwaard (DL) en de Gemeente Lopik werken samen op het gebied van verduurzamen van de gemeente. DL heeft in het bidbook “Duurzaam Lopik 2050” 19 projecten beschreven. Een van de projecten is “nulmeting / CO2-footprint Gemeente Lopik”.  Om goede besluiten te kunnen nemen op het gebied van energiebesparingen is het van belang dat er een nulmeting van het energieverbruik van de gemeente Lopik wordt gedaan.

De opdracht was als volgt geformuleerd:

Maak een CO2-footprint van de gemeentelijke organisatie, formuleer doelstellingen waar de gemeente Lopik de komende 4 jaren de grootste besparingen kan halen en werk twee in het oog springende besparingsdoelen uit aan de hand waarvan de gemeente Lopik kan besluiten maatregelen te nemen.

Dit project is 7 februari 2018 van start gegaan en wordt uitgevoerd  door studenten van de Hogeschool Utrecht.   Het project wordt begeleid door de Gemeente Lopik en de Stichting Duurzaam Lopikerwaard.

Op donderdag 21 juni 2018 vond in de raadszaal de eindpresentatie van de Hogeschool Utrecht studenten voor de CO² Footprint van de gemeente Lopik plaats.   In dit promotiefilmpje één van de uitkomsten van het onderzoek dat de 5 technische bedrijfskunde studenten (Hogeschool Utrecht) afgelopen half jaar hebben uitgevoerd.

Lees hier het  gepresenteerde adviesrapport.

Team Quest “CO2 footprint Lopikerwaard”,   van links naar rechts: Dennis de Kroes, Max Grasso, Josje Bruinsma, Laura Hadelkamp en Richie Kartowikromo.