Energie en klimaat gaan samen. Energie besparen is interessant voor onze eigen portemonnee. Maar urgenter is het om de opwarming van de aarde te vertragen door nu te stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. We stimuleren bedrijven, burgers en burgerinitiatieven die die duurzame energie willen opwekken.

Benieuwd hoeveel duurzame energie er in Nederland en per provincie wordt opgewekt?  Hier is dat te zien. 

De stichting heeft voorlopig 3 ideeën geselecteerd om verder te verkennen:
bewustwording en  besparing
zonne-energie
windenergie

Energiebesparingstips, aangeboden door   Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU).