Energie en klimaat gaan samen. Energie besparen is interessant voor onze eigen portemonnee. Maar urgenter is het om de opwarming van de aarde te vertragen door nu te stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. We stimuleren bedrijven, burgers en burgerinitiatieven die die duurzame energie willen opwekken.

Provincie Utrecht: Regionale Energie Strategieën

Het Rijk gaf gemeenten de opdracht op regionaal niveau een energiestrategie te maken: een RES. Alle Nederlandse gemeenten werken in dertig regio’s aan zo’n regionale energiestrategie. De provincie Utrecht is verdeeld in drie regio’s: U16, Amersfoort en (een deel van) Food Valley. Bekijk hier de animatie.

Webinar

In september (2020) was er een webinar over de RES (Regionale Energie Strategie). Van de mensen die het live hebben bekeken, kregen we inspirerende en positieve feedback. U kunt het webinar hier bekijken.