Projectgroep Voedselbos Lopik oriënteert zich

De initiatiefnemers van het Voedselbos Lopik zijn onlangs een kijkje gaan nemen op het melkveebedrijf van Ramona Schalkwijk van de Bloemenweidemelk in Montfoort om te sparren over het opzetten van een voedselbos. Dit bedrijf past zoveel mogelijk regeneratieve (herstellende) landbouw toe.

Op dit moment is de bodem in Nederland volledig uitgeput door intensieve landbouw. Ramona tracht zoveel mogelijk herstel te bereiken door o.a. het aanleggen van bermen naast de weides, met daarin allerlei bomen die voor de koeien eetbaar en gezond zijn. Daardoor hoeft de boer minder mineralen aan het voer voor de koeien toe te voegen. Ook heeft deze agrariër net zeven hectare klaargemaakt om in te zaaien met kruidenrijk grasmengsel. Dat zorgt ervoor dat het bodemleven op dat stuk land sterk verbetert. En naar verwachting wordt de voedingswaarde van de melk verbeterd. Ook een mooi initiatief om de biodiversiteit te stimuleren. 

Ramona heeft plannen voor meer bomen op haar terrein. Daarom heeft de projectgroep na een uitgebreide rondleiding over het bedrijf in een creatieve sessie onder leiding van de Polderprof, Klaas-Hemke van Meekeren, een aantal schetsen gemaakt voor beplanting op het perceel van Ramona. 

Marijke Salters, een van de initiatiefnemers uit Lopik: “Duurzaam Lopikerwaard is in oktober 2021 gestart met het project Voedselbos, omdat we in het prachtige Lopik mogelijkheden genoeg hebben voor voedselproductie. Met deze manier van produceren creëer je biodiversiteit waardoor het herstellen van de bodem ook tot verbeteren van de luchtkwaliteit kan leiden. De overheid zet momenteel ook sterk in op ‘agroforestry’, waarbij boeren gestimuleerd worden ‘natuur inclusief’ te gaan verbouwen. In het voedselbos Lopik kunnen we daarmee ‘oefenen’.”

Kennis delen

De initiatiefnemers willen ook graag kennis verspreiden over deze nieuwe manier van boeren. Daarom is iedere agrariër uit de omgeving welkom om mee te luisteren en te leren van de opgedane kennis en ervaring.

Naast het verzamelen van informatie over voedselbossen wordt gezocht naar een geschikt stuk land van 1 tot 2 hectare in of rond de kern Lopik om te pachten. Aanbiedingen kunnen worden gedaan via  info@duurzaamlopikerwaard.nl. Ook komen de initiatiefnemers graag in contact met agrariërs die ‘agroforestry’ overwegen. Enthousiaste vrijwilligers (zelfs zonder groene vingers) die zich bij het initiatief betrokken voelen zijn van harte welkom en kunnen zich eveneens melden.