In nauw overleg met de duurzaamheidsinitiatieven Klimaatneutraal IJsselstein, Duurzaam Montfoort en Energie Oudewater is de Energiecoöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. tot stand gekomen. Met de oprichting beschikt de regio Lopikerwaard (de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein) over een energiecoöperatie die als voornaamste doel heeft om, binnen de door gemeentebesturen aangegeven richtlijnen, duurzame energie op te wekken in de Lopikerwaard door middel van zon, wind of geothermie. Daarnaast wil de coöperatie de Lopikerwaard de mooie uitstraling laten behouden die het heeft.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de opbrengsten van de coöperatie zoveel mogelijk beschikbaar komen aan het gebied en haar inwoners.