De stichting heeft de onderstaande  initiatieven benoemd en is op zoek naar partners om hieraan invulling te geven.

Concept uitwerken om een wind-coöperatie op te richten die met participatie van inwoners één of meer windmolen(s) aanschaft, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het postcoderoos energiebelastingvoordeel als één van de financiële voordelen.

Als coöperatie samenwerken om lokale energie-opwek met wind te stimuleren.