Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen met het oog op minder CO2-uitstoot, zullen we slimmer met onze energie moeten omgaan en meer moeten inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen waar in Nederland al aan wordt gewerkt is geothermie. (tekst van  http://gas2050.nl/)

Diederik Jekel over geothermie

Geothermie: De techniek van het winnen van warmte uit de aarde

Geothermie is eigenlijk niets anders dan warmte uit de aarde. Vandaar wordt ook vaak gesproken van aardwarmte. Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Op twee tot drie kilometer diepte zit dus water van wel 60 tot 90 ˚C. De energie die in dit warme water zit wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Het water kan worden opgepompt en de warmte is te gebruiken voor het verwarmen van woningen, gebouwen, industrie of kassen in de glastuinbouw. Het is een duurzame bron van energie, want er komt nauwelijks CO2 bij vrij.

Om geothermie of aardwarmte naar boven te halen, wordt het warme water uit de diepe ondergrond opgepompt waarna de warmte er wordt uitgehaald via een warmtewisselaar. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt en warmt op termijn weer op door de warmte in de aarde. Een geothermie-installatie bestaat daarom uit minimaal twee putten; één voor de productie van warm water, de productieput en één voor de injectie van afgekoeld water, de injectieput. Tussen deze twee putten zit in de diepe ondergrond wel ca. 1 tot 2 kilometer afstand en daarom worden ze deels schuin geboord.

Geothermie kan als duurzame energiebron misschien wel 30% van de warmtevraag in Nederland invullen en daarbij veel CO2 besparen. Een veilige en verantwoorde ontwikkeling van geothermie heeft de hoogste prioriteit. Net als bij winning van olie en gas is grote zorgvuldigheid geboden om lekkages, aardbevingen en andere problemen bij het boren en winnen van deze energie uit de ondergrond te voorkomen.

Toepassingen in Nederland

In Nederland zijn momenteel ongeveer 20 projecten die de warmte van geothermie benutten, waarvan de meeste zijn te vinden in de glastuinbouw. Deze projecten besparen gezamenlijk zo’n 77 miljoen m3 aardgas en daarmee ongeveer 138.000 ton CO2 per jaar. Een zeer duurzame energiebron dus. Naast de verwarming van kassen is geothermie bijvoorbeeld geschikt voor verwarming van woningen, zwembaden en bedrijven.

Wat is de rol van de gassector bij geothermie?

De gassector kan een belangrijke rol spelen bij geothermie, omdat er veel kennis en ervaring van de ‘diepe ondergrond’ aanwezig is. De geothermie- en gassector werken samen om op een slimme, veilige en verantwoorde manier meer en diepere geothermieprojecten te realiseren. Inmiddels zijn er ook kansen geïdentificeerd om dieper te gaan boren naar aardwarmte van hogere temperatuur. Daarnaast vindt onderzoek plaats of putten van leeg geproduceerde gasvelden te hergebruiken zijn voor geothermie. Als het gas in een put (bijna) op is komt er bijna altijd warm water mee naar boven. Als dit gebeurt dan sluit men gewoonlijk de put af en ruimt de locatie op, maar nu kijkt de gassector of deze putten als geothermieputten gebruikt kunnen worden. De verwachting is dat het voor een aantal putten mogelijk wordt om zo een tweede duurzame leven te kunnen krijgen.

 Wilt u nog meer informatie over geothermie? Kijk dan even op   www.hoewerktaardwarmte.nl