1) Begrijpen 2) Begrip 3) Benul 4) Berekening 5) Beschouwing 6) Besef 7) Bewustwording 8) Bewustzijn 9) Blik 10) Denkbeeld 11) Denkvermogen 12) Denkwijze 13) Doorzicht 14) Gevoelen 15) Gezicht 16) Gezichtspunt 17) Gnosis 18) Idee 19) Inkeer 20) Interpretatie 21) Invallende gedachte 22) Kennis 23) Kijk