De Belastingdienst heeft Stichting Duurzaam Lopikerwaard   vanaf 11 december 2017 aangemerkt als   een  algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN 8582.29.973.

IBAN  Stichting Duurzaam Lopikerwaard: NL69 RABO 0326 7723 16.

Beloningsbeleid

(Statuten artikel 3, lid 5 )

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun  werkzaamheden.  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De  volledige statuten 

Actuele   beleidsplan

Begroting 2018