De Belastingdienst heeft Stichting Duurzaam Lopikerwaard   vanaf 11 december 2017 aangemerkt als   een  algemeen nut beogende instelling (ANBI). RSIN 8582.29.973.

ANBI. Verplichte publicatie. 

IBAN  Stichting Duurzaam Lopikerwaard: NL69 RABO 0326 7723 16.

Jaarverslag 2023

Financieel jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Beloningsbeleid

(Statuten artikel 3, lid 5 )

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun  werkzaamheden.  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De  volledige statuten 

Actuele   beleidsplan