De Trias Energetica staat voor een van de belangrijkste basisprincipes van duurzaamheid toegepast op het aspect “energie”: eerst verspilling en verliezen terugdringen of zelfs helemaal voorkomen. Wat je dan nog nodig hebt aan energie kun je met kleinere en meer renderende apparatuur opwekken. En dat doe je dan maximaal haalbaar met hernieuwbare bronnen. En wat er als laatste overblijft en je wint of verkrijgt uit fossiele bronnen (bijvoorbeeld uit aardgas, olie, hout) produceer je zo efficiënt mogelijk, zodat de CO2-uitstoot minimaal blijft.

Dus eerst energie besparen! Alles wat je niet nodig hebt hoef je niet te kopen, hoef je niet op te wekken. En wat dan nog overblijft kun je opwekken met toestellen die een kleinere capaciteit hebben en minder investering vereisen.

Daarom: “de meest duurzame energie, is bespaarde energie