Duurzaamheidsplatforms gaan samenwerken

maart 2019

De energietransitie is geen aangelegenheid die slechts een enkele gemeente aan gaat. Het streven om te wonen in een goed geïsoleerde woning, te werken in een duurzame omgeving en te recreëren zonder dat het klimaat er slechter van wordt beperkt zich niet tot een kleine groep. Uit de contacten die de platforms in Lopik, Montfoort, IJsselstein en Oudewater onderling hebben bleek al snel dat er een grote mate van overeenkomst bestaat tussen de vier clubs die zich bezig houden met duurzaamheid. Samenwerken met elkaar ligt dan voor de hand.

Linksom of rechtsom, de energietransitie heeft invloed op ons dagelijks leven. De lat ligt hoog. We willen een klimaatneutrale samenleving in het jaar 2050 en dat lukt alleen als we energie besparen en alle kansen benutten om duurzame energie op te wekken. Eind 2015 zijn door alle landen van de wereld nieuwe doelen gesteld om te werken aan een duurzamere wereld. Als we willen dat ook de generaties na ons in hun behoeften kunnen voorzien, dan is er snel actie nodig op het gebied van energie, milieu, voedsel, bouwen en ondernemen. En juist ook op de manier waarop we samen leven en werken. Dit vertrekpunt geldt voor zowel Stichting Duurzaam Lopikerwaard, Stichting Duurzaam Montfoort, Energie Oudewater en Klimaatneutraal IJsselstein. Vier clubs in de buurgemeenten die gemeenschappelijk hebben dat ze allen door de bewoners zijn opgericht. Bewegingen dus van onderaf die zich tot doel stellen inwoners en bedrijven, maar ook de gemeentelijke organisaties, te informeren en te stimuleren op alle thema’s die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze steden en dorpen. Platforms die initiatieven verbinden en die elkaar versterken. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en boeiend.

Afgesproken is dat de samenwerking op de eerste plaats vorm zal krijgen op het gebied van het uitwisselen van kennis, het leren van elkaars successen en aandachtspunten, het uitwisselen van elkaars nieuwsbrieven en het kunnen meedoen met elkaars activiteiten. Er gaan zich zonder twijfel nog meer terreinen aandienen waarop de samenwerking gestalte zal gaan krijgen.

Ga naar:

Klimaatneutraal IJsselstein

Energie Oudewater

Duurzaam Montfoort