De vier gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein en Nieuwegein zeggen volmondig “JA” tegen het structureel voortzetten van de natuur- en milieueducatie (NME) in samenwerking met BuitenWijs. BuitenWijs verzorgt niet alleen lessen in de klas, maar vrijwilligers gaan ook met de kinderen het veld in voor de buitenlessen. Deze buitenlessen zijn de paradepaardjes van BuitenWijs.

De missie van BuitenWijs is dan ook: BuitenWijs brengt mensen actief met het buiten in aanraking, zodat zij wijs omgaan met hun eigen leefomgeving. De vier gemeenten zijn trots op hun samenwerking met BuitenWijs. Met hun handtekening geven zij BuitenWijs de steun om aan haar missie te blijven werken. Op 4 juli 2016 ondertekenden de wethouders Peter Snoeren (Nieuwegein), Michiel van Liere (Houten), Vincent van den Berg (IJsselstein) en Johan van Everdingen (Lopik) de overeenkomst in de hut in het Oerlemansbos in Lopik.

BuitenWijs

BuitenWijs startte in 2009 met de NME-lessen. Daarbij ging BuitenWijs in op de vragen van de vier gemeenten en de wensen van de scholen. Het aantal boekingen van de meer dan 85 scholen nam steeds verder toe en oversteeg de laatste twee jaar zelfs de 1000. Leerkrachten van ongeveer 500 groepen hebben gemiddeld over twee onderwerpen lesgegeven en de meer dan veertig vrijwilligers geven elk jaar meer dan 100 buitenlessen.

Lessen over natuur en duurzaamheid

Het aanbod van BuitenWijs is in te zien op www.nmegids.nl/buitenwijs. Leerkrachten kunnen leskisten, natuur in de klas producten en buitenlessen boeken. De lessen gaan met name over natuur en duurzaamheid. De handleidingen en de bijgeleverde materialen worden zo aangeleverd, dat dit de leerkrachten ontzorgt en de kinderen op een goed niveau les krijgen. Leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om deze lessen zo aan te bieden dat taal, meervoudige intelligenties en coöperatieve werkvormen tegelijkertijd aangeboden worden.

Meer informatie of aanmelden?

Bel met Kees van Wegen op telefoonnummer 030 – 603 46 72 of stuur een e-mail naar buitenwijs@nieuwegein.nl