Vragen over de salderingsregeling beantwoord

Eigenaren van zonnepanelen hebben er jarenlang rekening mee gehouden dat de salderingsregeling ‘binnenkort’ zou worden afgebouwd. Keer op keer stelde de politiek het besluit uit. Maar in 2023 nam de Tweede Kamer dan eindelijk een wet aan die stap voor stap een eind zou maken aan de mogelijkheid om te salderen. In februari 2024 zette de Eerste Kamer een streep door die wet. De salderingsregeling blijft. En voorlopig zijn er geen plannen of voorstellen om daar iets aan te veranderen. In dit artikel beantwoorden we zes vragen over de salderingsregeling.

  1. Wat is de salderingsregeling precies?

Om te beginnen leggen we toch nog maar eens uit wat de salderingsregeling inhoudt. De omvormer van uw zonnestroominstallatie levert de elektriciteit die u niet direct zelf gebruikt, terug aan het elektriciteitsnet. Die stroom mag u verrekenen (‘salderen’) met de stroom die u op andere momenten afneemt van het net. De salderingsregeling levert u als eigenaar van zonnepanelen een aardig financieel voordeel op. Voor iedere kWh die u teruglevert ontvangt u namelijk hetzelfde bedrag als u betaalt voor uw stroom. De prijs die u betaalt voor stroom die u van het net afneemt, bestaat voor een deel uit energiebelasting. Bij de stroom die u teruglevert aan het net krijgt u dat deel dus eigenlijk cadeau.

  1. Zijn zonnepanelen nu nóg aantrekkelijker geworden?

Zonnepanelen zijn financieel al jarenlang heel interessant. Dat is nog steeds zo en dat blijft zo. En niet alleen doordat salderen de komende jaren mogelijk blijft, nu de wet om de salderingsregeling af te bouwen is verworpen. Zonnepanelen zijn namelijk de afgelopen tijd vooral aantrekkelijker geworden doordat de aanschafprijs flink is gedaald. Ook als de salderingsregeling vanaf 2025 was afgebouwd, zou een investering in een zonnestroominstallatie dus nog steeds rendabel zijn geweest.

  1. Wat is nu de terugverdientijd van zonnepanelen?

Die vraag is niet heel exact te beantwoorden. De terugverdientijd hangt onder meer af van de ligging van uw zonnepanelen, maar ook van de aanschafprijs, die sinds 2023 flink gedaald is. Daarnaast hebben sommige energieleveranciers besloten om eigenaren van zonnepanelen kosten in rekening te brengen voor het terugleveren van de zonnestroom. Zo’n terugleverheffing heeft uiteraard invloed op de terugverdientijd. De meeste deskundigen gaan ervan uit dat u een investering in zonnepanelen in zes tot acht jaar tijd zult terugverdienen. Omdat zonnepanelen gemiddeld zeker 25 jaar meegaan, kunt u op de lange termijn dus rekenen op een uitstekend rendement. De omvormer moet in de meeste gevallen na zo’n 12 jaar worden vervangen.

  1. Wat zijn de gevolgen voor uw energieleverancier?

Het terugleveren van uw zonnestroom aan het net brengt voor uw energieleverancier kosten met zich mee. Niet alleen in de vorm van technische voorzieningen en administratie, maar ook door de relatief hoge prijs. U levert namelijk vooral elektriciteit terug wanneer er veel zonnestroom is. Uw energieleverancier moet de elektriciteit dan verkopen tegen een relatief lage prijs en soms zelfs tegen een negatief tarief. Diverse energieleveranciers vinden het onjuist om die kosten in het stroomtarief te verwerken, omdat dan ook mensen die geen zonnepanelen hebben ervoor zouden betalen. Deze energieleveranciers hebben om die reden een ‘terugleverheffing’ ingesteld. Voor eigenaren van zonnepanelen zal de heffing meestal neerkomen op een vast bedrag per maand, maar dat kan per energieleverancier verschillen.

  1. Heeft de salderingsregeling gevolgen voor het elektriciteitsnet?

De capaciteit van ons elektriciteitsnet is beperkt. Nu de energietransitie steeds sneller verloopt, neemt de vraag naar elektriciteit met de dag toe. Hoewel netbeheerders en overheid hard werken aan het uitbreiden en verzwaren van het net, zijn tijdelijke ‘opstoppingen’ onvermijdelijk. Met name op zonnige dagen met veel wind is het aanbod van elektriciteit door windmolens en zonnepanelen soms groter dan het elektriciteitsnet aankan. Een aantal omvormers van zonnestroominstallaties moet dan tijdelijk worden afgeschakeld. Dat is geen direct gevolg van de salderingsregeling, maar de netcongestie kan wél een extra argument zijn om het terugleveren van zonnestroom zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van energiemanagementsystemen en thuisbatterijen.

  1. Wat heeft de salderingsregeling met thuisbatterijen te maken?

Met zonnepanelen wekt u schone elektriciteit op. Het duurzame effect van zonne-energie is optimaal wanneer u die elektriciteit zelf gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van slimme apparaten, die zichzelf inschakelen wanneer de zon schijnt. Maar ook thuisbatterijen kunnen een rol spelen bij het verkleinen van de hoeveelheid stroom die u teruglevert aan het net. Als u daarin de stroom opslaat die u op een zonnige middag produceert, kunt u die op andere momenten, wanneer de zon niet schijnt, gebruiken. Critici voeren vaak als argument aan dat de salderingsregeling de ontwikkeling en de verspreiding van thuisbatterijen in de weg staat.