Groene (duurzame) energie kennen we nu vooral in de vorm van wind- en zonne-energie. Maar ook energie uit biomassa, waterkracht en aardwarmte zijn bekend. In het Klimaatakkord van Parijs is afgesproken dat in 2050 de totale behoefte wordt ingevuld met duurzaam opgewekte  energie. 100% Groene energie dus. Om zover te komen is nog wel heel wat te doen en is ruimte nodig. Ruimte die schaars is.

Wat betekent voor onze gemeente Lopik de overgang naar 100% duurzame nergie? Wat betekent een gemeente onder aardgas voor ons, inwoners en bedrijven? Hoe gaan we dit in gezamenlijkheid realiseren?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden organiseerde Duurzaam Lopikerwaard op 14 februari 2019 de We-Energy Game. Het spel gaf allereerst inzicht en kennis en het maakte ons bewust van de impact van de energietransitie op onze gemeenschap. Vervolgens ging het er bij het spel om, om binnen de beschikbare tijd, voldoende betaalbare energie uit duurzame bronnen te realiseren. Het spelbord was de plattegrond van de gemeente Lopik en de spelers onderhandelden over de inzet van duurzame energiebronnen om de gemeente energieneutraal te maken. 

Lees hier het verslag.