11 juni 2022 - 10:00

Jaarmarkt Lopik- Centrum

Op zaterdag 11 juni a.s. presenteert Stichting Duurzaam Lopikerwaard zich opnieuw tijdens de Lopikse Jaarmarkt aan het Lopikse publiek. Zij richten een stand in waar duurzaamheid centraal staat. De aanwezige vrijwilligers geven die dag nuttige energie-bespaartips en informeren belangstellenden over de financiële voordelen van woningisolatie. Ook kan men er van alles te weten komen over warmtepompen, zonne-energie en duurzaam verwarmen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een warmte-scan in de komende winter en er wordt voorlichting gegeven over financieringsmogelijkheden, subsidiemogelijkheden bij het Rijk en de Gemeente waaronder die van de eenmalige energietoeslag 2022.

Nu het besef van de noodzaak van een energietransitie, van fossiel naar duurzaam meer en meer doordringt en de energieprijzen sterk gestegen zijn verwacht Duurzaam Lopikerwaard met haar werkzaamheden een positieve bijdrage te kunnen leveren. Laat u ook informeren over de vele mogelijkheden van subsidies en bijdragen in het kader van de energietoeslag 2022 en woningverbetering voor hen met een inkomen van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm.

Heb je een groen hart? Wordt dan ook vrijwilliger.

Tijdens de Jaarmarkt worden er ook enthousiaste vrijwilligers geworven voor de vele thema’s waar Duurzaam Lopikerwaard mee bezig is. Denk dan aan voedselbos, Repair Café, zwerfvuilambassadeurs, communicatie, tegelwippen, sedumdaken, regentonnen, energiearmoede, de fix-brigade, het organiseren van evenementen etc. En voor kennisverbreding op deze terreinen zijn er talloze cursussen en meetings die Duurzaam Lopikerwaard voor vrijwilligers faciliteert.

Ook is Duurzaam Lopikerwaard op zoek naar extra energie-ambassadeurs. Dit zijn bewoners/vrijwilligers die niet alleen energie willen besparen maar verder gaan in hun interesse voor duurzame energieopwekking door samen met hun buren duurzaam aan de slag te gaan. Vanuit hun aanstekelijke enthousiasme, kennis en ervaring geven ze advies: gratis en onafhankelijk.  Aan de kraam van Duurzaam Lopikerwaard zijn diverse gratis materialen om uw woning te verduurzamen te verkrijgen zoals ledlampen, radiatorfolie en kierafdichting. Wees er bijtijds bij, want hier geldt op=op. Ook is er veel gratis foldermateriaal verkrijgbaar over allerlei zaken die de duurzaamheid bevorderen.

De Lopikse Jaarmarkt op 11 juni a.s. is te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur.