Geur

wordt nog nader beschreven

Overheidsinstellingen zullen maar zelden geurhinder veroorzaken. Het thema geur is met name voor de volgende soort instellingen relevant:

Afvalbrengstations

Kinderboerderij

Parkeergarages

Relevante wetgeving

In relevante milieuvergunningen zijn regels opgenomen over geluid. Veel overheidsinstellingen hebben geen vergunning nodig omdat zij een zogenoemde A of B inrichting zijn in het kader van het activiteitenbesluit. Er is een zorgplicht opgenomen, die stelt dat geurhinder zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Er zijn enkele specifieke situaties benoemd waarvoor extra eisen zijn gesteld:

rioolgemalen

parkeergarages

onderhoud van motorvoertuigen (proefdraaien van motoren)