Lopiks voedselbos trapt af met film

De fruitboomgaard, gelegen tussen de Lekdijk West en de M.A. Reinaldaweg, wordt vanaf dit najaar omgevormd tot voedselbos. De boomgaard is gekocht door ICSadviseurs en zal worden beheerd in samenwerking met de Werkgroep Voedselbos Lopikerwaard, een werkgroep van Duurzaam Lopikerwaard. Er wordt momenteel druk gewerkt aan het ontwerp. Met de inrichting zal waarschijnlijk nog dit jaar worden begonnen door het plaatsen van een bomenrij om het perceel. De initiatiefnemers voor het voedselbos willen alle belangstellenden graag informeren over het project en over de voortgang. Daarom is eenieder (na aanmelding) van harte welkom op vrijdagavond 2 december in De Schouw in Lopik-dorp.

De film ‘Food Forest’

Op deze informatie-avond wordt de documentaire Food Forest uit 2022 van Landschapsontwerper Louis De Jaeger vertoont. Hij onderzoekt hoe je voedsel kan produceren in samenwerking met de natuur. Omdat de gangbare landbouw op grenzen botst, zijn we als samenleving gebaat bij een andere manier van landbouw. Louis komt uit bij voedselbossen en ontdekt het potentieel van dit systeem om én voedsel te produceren én de biodiversiteit te vergroten én antwoorden te vinden voor de klimaatuitdaging. In zijn tocht langs de verschillende voedselbossen van pioniers en ervaringsdeskundigen toont Louis hoe voedselbossen verbindend werken in lokale gemeenschappen en zorgen voor een bepaald evenwicht. En is dat niet precies wat de samenleving nodig heeft? Een trailer van deze documentaire is te vinden op You Tube.

Er is na afloop van de film volop gelegenheid om vragen te stellen en na te praten met de initiatiefnemers. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en de toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. Vrij inlopen kan maar na aanmelding via deze mail  is een plaats verzekerd.