In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018  gaven we hier een overzicht van wat de politieke partijen in hun programma hebben opgenomen met betrekking tot het thema “afval”. We gaan nu volgen hoe dit na de verkiezingen wordt ingevuld.

Wij nemen afstand van de wegwerpcultuur waarin mensen, de natuur en natuurlijke hulpbronnen na gebruik worden afgedankt. De gevolgen van onze manier van leven worden steeds zichtbaarder in het klimaat. We kunnen niet blijven afwachten, een actieve houding is noodzakelijk. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven en inwoners en bedrijven te ondersteunen. Daarnaast heeft bewuste omgang met energie en grondstoffen ook nog eens een positief economisch effect. We zetten ons in voor circulaire economie waarbij uiteindelijk alle producten na gebruik worden hergebruikt. Afval wordt grondstof voor een nieuwe bestemming. Dit begint bij bewustwording en bij het nastreven van landelijke doelstellingen zoals maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.
De Christen Unie staat achter afvalscheiding. Hoe sneller we aan de landelijk gestelde afvalnorm  komen hoe beter.  Tijdens de stemming over de frequentie van ophalen van het restafval vorig jaar in de gemeenteraad  wilden we al gelijk naar eens per maand. Gezien de commotie die dat gaf is de meerderheid overstag gegaan naar 3x per maand. Het argument was o.a. gezinnen met kleine kinderen en ouderen die luiers gebruiken.  Daar is natuurlijk een oplossing voor, zie gemeente Ede, met inzamelpunten. Overigens, wat te denken van de industrie die alles verpakt, soms zelfs in extreem grote verpakkingen om het aantrekkelijker te maken. Daar is ook nog veel te winnen. Een eerste idee vindt al meer terrein, statiegeld op kleine flesjes.
De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval, die gestort of verbrand wordt, zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. Daarom zijn wij voor alle vormen van hergebruik. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. In Lopik kennen we al een vorm van gedifferentieerde tarieven, maar we moeten blijven zoeken hoe we bewoners nog beter kunnen stimuleren om afval goed te scheiden.
Voortdurend zijn initiatieven genomen om het afval verder te scheiden. In meerdere stappen zijn financiële prikkels aangelegd. Toch hebben we het doel nog niet bereikt. Een aanzienlijk deel van de inwoners kan nog meer doen aan afvalscheiding. Wil je als gemeente echt duurzaam zijn dan houdt het volgens de SGP niet op bij het verder scheiden, maar gaat het er juist om dat we minder afval genereren. Kostendekkendheid van de afvalverwijdering is voor de SGP een gegeven.
Gemeente Lopik doet wel z’n eigen ding met ons (huishoudelijk) afval. We hebben daar wel nog behoorlijk veel van (“als we het toch weggooien, waarom kopen we het dan?”), het gaat wel de goede kant op. Minder afval kan minder vaak opgehaald worden; we zitten nu op één keer in de 3 weken en dat is goed te doen (ook voor grote gezinnen). De “oranje” kliko is nu alleen in het buitengebied verspreid, wel heeft ieder huishouden nu ook een “blauw” kliko staan. Het is goed dat dit hele systeem eind 2018 geëvalueerd wordt; misschien kan dan het ophaal-schema wat logischer en makkelijker worden? En waarom niet ook voor “oranje” en “blauw” een keuze voor de maat kliko? Nu staat soms de grootste maat bij éénpersoonshuishoudens.
Duurzaam Lopikerwaard heeft zijn best gedaan de standpunten van de partijen zo goed als mogelijk weer te geven.  Klopt er desondanks  iets niet, mail dan de webmaster.