U-MOBILITIJD  2040

DE TECHNOLOGISCHE  MOBILITEITSTRENDS IN 2018
TERUGBLIK: WHAT’S NEXT
BEREIKBAARHEID IN DE TOEKOMST

Lees  hier het in opdracht van de Provincie Utrecht gemaakte Magazine met daarin bovengenoemde onderwerpen. 

Uit de benchmark bij overheidskantoren blijkt dat vervoer bij veel overheidskantoren een flink aandeel heeft in de milieubelasting (circa 40 %). Vervoer speelt dan ook een belangrijke rol op weg naar de   CO2-neutrale organisatie en in de verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

Vervoer ten behoeve van een overheidsinstantie bestaat uit:

woon-werkverkeer,

werkverkeer (dienstreizen, politiewagens, etc.),

verkeer door bezoekers en

transport van materialen en goederen.

Deze vier categorieën geven allemaal aangrijpingspunten voor milieuzorg.