HANDBOEK BESCHIKBAAR

Het is je vast opgevallen dat het klimaat verandert. Het weer wordt  extremer, er zijn meer dagen met hoosbuien en met langdurige  regenval. De kans op wateroverlast en schade neemt toe omdat  de riolering de extreme hoeveelheden regenwater niet aankan.  Tegelijkertijd zijn er meer periodes met aanhoudende warmte en  droogte. Met alle nadelige gevolgen van dien. Bijvoorbeeld voor onze  gezondheid in de vorm van slapeloosheid, meer infectieziekten en  overlast door pollen.  Er zijn gelukkig oplossingen om de problemen zoveel mogelijk te  voorkomen. Tijd voor actie en daar is iedereen bij nodig. Tuincentra zijn ideale  plekken om tuinbezitters om tuinbezitters te informeren en te  motiveren hun tuin klimaatbestendig, watervriendelijk én tegelijkertijd  mooi – en gezond voor mens en dier – in te richten.
Steeds meer krijgen de gemeenten en waterschappen zicht op  huidige en toekomstige problemen en ontwikkelen zij campagnes  richting de tuinbezitter. Ze geven subsidies en advies, soms zijn er  tuincoaches, dit alles is erop gericht om de tuinen te vergroenen en het  regenwaterafvoer op het riool te verminderen. Sommige gemeenten  willen zelfs de afvoer van het regenwater via het riool gaan verbieden.  Dit betekent dat tuinbezitters verplicht zullen worden het regenwater  op eigen terrein op te vangen en te verwerken. Tuincentra zijn een  geweldige partner voor de gemeenten en waterschappen.

Waarom is een watervriendelijke tuin belangrijk?

Onze riolen voeren regenwater uit de goten en het vuile water uit  het huis af. Deze zijn afgestemd op 30 mm regen per uur, dat is twee emmers per  m².  We moeten inmiddels rekening gaan houden met 60  mm per uur of soms 160 mm per dag. Dat wil zeggen in plaats van 3  emmers op de m² ineens 6 of zelfs 16 op een dag.
Het riool kan dat vaak niet aan, aanpassen is onbetaalbaar. Gelukkig  kan regenwater ook op andere manieren worden opgevangen  bijvoorbeeld op straten, in parken én in de tuinen.  In de steden is meer dan 50% van de ruimte privé (gebouwen en  tuinen). Tuinbezitters zijn dan ook onmisbaar bij het voorkomen van
wateroverlast en hittestress. Zij kunnen zorgen dat het regenwater zo  min mogelijk in het riool komt. Dit kan door het opvangen of bufferen  van regenwater in gras of beplanting, in vijvers, gootjes, waterschalen,  regentonnen of door hoogteverschillen in de tuin aan te brengen.
Zo wordt het riool minder belast. Daarnaast bieden bomen schaduw,  verkoeling en nemen veel water op. Pergola’s en gevelgroen hebben  hetzelfde effect. Hoe meer groen in de tuin hoe beter. Het liefst 60%  groen en maximaal 40% verharding.  Tuinbezitters die geen groene vingers hebben of grote terrassen willen,
kunnen ook iets doen. Zoals het toepassen van grind of het maken van  regenvijvers. Al deze adviezen vind je in een handboek.
Het zo snel mogelijk regenwater leiden naar sloten of ander open  water is geen goede optie. Ook die raken overvol als iedereen dat zou  doen.

De Levende Tuin

De Levende Tuin is een beweging die mensen stimuleert hun tuin  ‘groen’ in te richten zodat vlinders, vogels, bijen en andere dieren er  kunnen leven en dat het water goed kan weglopen. Vele organisaties  en bedrijven hebben het manifest De Levende Tuin ondertekend. Ook onze branche. Daarom hebben we al jaren de campagnes  Vogels in je tuin met Vogelbescherming Nederland, Vlinders in je
tuin met De Vlinderstichting, Bijen in je tuin met de Nederlandse  Bijenhoudersvereniging én Natuurlijk! Water in je tuin met Amsterdam
Rainproof. Hett handboek valt onder de campagne ‘Natuurlijk!  Water in je tuin’.

Het handboek voor de watervriendelijke tuin,  is gericht op het informeren, inspireren en  activeren van tuincentra en hun bezoekers.
Het handboek is een uitgave van de  Vereniging Gemeenten voor Duurzame  Ontwikkeling, atelier GROENBLAUW  enTuinbranche Nederland.  Mogelijk
gemaakt door Stichting RIONED, STOWA,  het Ministerie van Infrastructuur en  Waterstaat en Tuinbranche Nederland.


Houd ons water schoon.  Gebruik ons riool goed. 

Het College van B&W van de Gemeente Lopik heeft op  6 februari 2018 ingestemd met  de Samenwerkingsovereenkomst Winnet 2017-2020.  Winnet is een regionaal samenwerkingsplatform rond afvalwaterbeheer van 15 waterpartners: 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.   Winnet werkt aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer in de  afvalwaterketen, het geheel van riool en  afvalwaterzuivering.   

Ga naar de  website  van Winnet.

De milieubelasting van watergebruik bestaat uit:   verbruik van drinkwater en grondwater;   productie van afvalwater (hoeveelheid en vervuilingsgraad);   vervuiling van bodem of oppervlaktewater.

Mogelijke maatregelen om  milieubelasting te verminderen:

Verbruik monitoren

Verminderen waterverbruik

Regen- of oppervlaktewater gebruiken

Watervervuiling verminderen

Minder (snel) water afvoeren naar riool

Kraanwater in plaats van flessenwater