Wie, wat?

Zwerfvuilambassadeurs is, sinds 2012, een initiatief van burgers uit de gemeente Oudewater en de gemeente Montfoort. Zij ergerden zich aan het vele zwerfvuil op straat en wilden daar iets aan doen. Zij gaan geregeld met prikstok en vuilniszak op pad om zwerfvuil te rapen. Zij hopen hiermee een voorbeeld te zijn en vertrouwen er op dat meerdere mensen dit voorbeeld volgen.

Dit initiatief heeft er toe geleid dat de stichting Duurzaam Lopikerwaard op zoek is gegaan naar vrijwilligers die dit initiatief ook in de gemeente Lopik willen gaan opzetten. In overleg met Oudewater en Montfoort is afgesproken dat wij aanhaken op dezelfde aanpak als die in Oudewater en Montfoort en hanteren eveneens hetzelfde logo. Het voordeel hiervan is dat de gehele regio eenduidig de zwerfvuilproblematiek aanpakt.

    Wilt u een keer met ons mee tijdens één van de opruimacties, via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.    Het gevaar van blik(jes) voor koeien.