DL op bedrijfsbezoek

Op 12 juli 2018 hebben Emmely Verhoef en Dick Nederend van de stichting Duurzaam Lopikerwaard  een bezoek gebracht aan een agrarisch bedrijf in de Lopikerwaard dat zonnepanelen geplaatst heeft. De eigenaren waren zo vrij om ons wat te vertellen over het door hun gekozen zonnestroomsysteem. Wat zijn hun ervaringen, hoe hebben ze het gefinancierd en zouden ze het anderen aanbevelen? Dat zijn een aantal van de vragen die ter sprake zijn gekomen.

Het gaat hier om een systeem geplaatst in 2014 met 126 panelen op het dak van de koeienstal. Deze panelen leveren gezamenlijk een vermogen van ca. 25.000 kWh.  Ten tijde van de plaatsing van de panelen moest het dak vervangen worden vanwege asbest en was er een subsidieregeling van toepassing die het plaatsen van zonnepanelen op voormalig asbest daken aantrekkelijk maakte. Daarnaast waren er enkele investeringsaftrekken mogelijk en zijn er liquide middelen uit het bedrijf gebruikt om het systeem te financieren. De verwachting is dat het systeem zich in ongeveer 8 jaar zal terugverdienen.

De ervaringen met het systeem en de plaatsing ervan zijn zeer positief; de panelen zijn netjes geplaatst en het systeem werkt naar behoren. Vanuit de installerende partij is er goede ondersteuning en advies geweest. Achteraf heeft het nog wel een toevoeging gehad om monitoring van het systeem te hebben zodat beter nagegaan kan worden wat het systeem daadwerkelijk opbrengt.