Van de voorzitter, aan het eind van het jaar

De maand december loopt op zijn einde en velen van ons verlangen naar de gezellige dagen van het samenzijn met de Kerstdagen en oud en nieuw.

Wanneer wij terugkijken op dit jaar, dan is duidelijk dat er op het gebied van duurzaamheid enorm veel aan de orde is geweest. Er werd in de nieuwskanalen, zoals kranten of journaal, bijna elke dag aandacht aan besteed. De energieprijzen, de energie-armoede, de stikstofproblematiek, de klimaatverandering en ga zo maar door.

De professionele vrijwilligers van Duurzaam Lopikerwaard hebben mede daardoor ook heel veel vragen, vanuit de inwoners van de gemeente Lopik, gekregen over het verduurzamen van hun woning. Inmiddels hebben we een groep van ruim 140 vrijwilligers waar we op kunnen rekenen! Daar zijn we dan ook enorm trots op. De zwerfvuilambassadeurs zorgen er met z´n allen voor dat de openbare ruimte verschoond blijft van zwerfvuil. Velen lopen individueel hun rondjes in alle kernen en eenmaal per maand verzamelt een groep zich in het wijkgebouw aan de Akker in Lopik. Het Repair Café is dit jaar weer opgestart in de Jan Bunnik school en heeft menig apparaat weer aan de praat gekregen en gerepareerd. Ook zijn er apparaten gerepareerd die elders aangeboden zijn, deze gingen daarna een tweede leven tegemoet. Dit jaar zijn hebben we de werkgroep Voedselbos opgestart en in de loop van het jaar verder uitgebreid. Met de komst van een voedselbos in de gemeente Lopik zijn we druk bezig om hier samen met de eigenaar ICS een verdere invulling aan te geven. De werkgroep heeft zich ook gepresenteerd aan het publiek en voorlichting gegeven met een film over voedselbossen. Het bestuur is aangevuld met een penningmeester en daarmee zijn we weer compleet.

Dit jaar is de kennisgroep met diverse professionals uitgebreid. Op de jaarmarkt hebben we weer veel mensen te woord kunnen staan. Er is vaak advies gegeven over de zon op dak projecten en technische installaties zoals bv. meterkasten. Er zijn veel warmtescans gedaan en energieadviezen gegeven. Daarom is ook dit team verder uitgebreid. Ondertussen melden veel inwoners zich nog steeds aan voor de gratis materialen die we aanbieden. Denk aan radiatorfolie, ledlampen, kierafdichting en de vele tips over energiebesparing en verduurzaming.

Met de gemeente Lopik zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de energie-armoede verder aan te pakken. In het nieuwe jaar staat er een projectteam klaar met energieklussers om met name de mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau te helpen. Wij roepen mensen met behoefte aan ondersteuning op om zich bij ons te melden. Daarnaast wordt er ook nauw samengewerkt met Vluchtelingen werk en de Voedselbank. En we zijn in december gestart met het maandelijkse Energie Café in ‘De Schouw’, waar iedereen terecht kan met vragen over verduurzaming.

Dit jaar is aan diverse projecten verder gewerkt, waaronder een paar met een nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap HDSR. We konden hierdoor subsidies verstrekken voor sedumdaken, regentonnen en tegelwippen.

Een volgende werkgroep dient zich nu aan en dat is Mobiliteit. Denk dan aan de fietspaden, de wegen etc. binnen onze gemeente. Inmiddels hebben zich hier een aantal inwoners voor gemeld. Als laatste hebben we natuurlijk onze werkgroep Communicatie. Zonder hen hebben we geen flyers, website, nieuwsbrieven, persberichten en ga zo maar door.

We prijzen ons gelukkig met al onze enthousiaste vrijwilligers en gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.

Onze projectenlijst staat boordevol ideeën. Heb je interesse om met ons gezellige team mee te doen, dan ben je van harte welkom: je kunt je hier aanmelden..  Namens het gehele bestuur wens ik iedereen een heel voorspoedig, duurzaam en bovenal gezond 2023 toe.
 
Dick Nederend