Verslag informatieavond gemeente Lopik 8 april

Op donderdag 8 april organiseerde de gemeente Lopik een informatieavond voor
inwoners. Het onderwerp was het concept toets- en afwegingskader voor het
grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. Er waren ongeveer 184
personen aanwezig.

Doel informatieavond
Deze informatieavond was bedoeld om het concept toets- en afwegingskader en
de belangrijkste keuzes daarin toe te lichten, en uit te leggen hoe dit document
tot stand is gekomen. Het toets- en afwegingskader geeft handvatten om
initiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie te beoordelen. Voldoet
een initiatief aan de wensen en eisen van de gemeente? In welke gebieden staat
de gemeente een energieproject wel of juist niet toe? Op basis van het toets- en
afwegingskader kunnen vergunningen worden afgegeven of geweigerd.
Tot en met eind juni, wanneer de raadsvergadering plaatsvindt, zal dit een
concept blijven. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het definitieve toets- en
afwegingskader vast. Het concept zal niet meer wijzigen. De input van deze
informatieavond wordt wel gebruikt om mee te geven aan de raad. Op basis van
het concept en deze input kunnen zij een afweging maken.
Lees hier het hele verslag.